Personas datu apstrādes mērķi

SIA Velokurjers apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 1. Pakalpojuma nodrošināšana:

  • Klienta identifikācija
  • Līgumu un/vai rēķinu sagatavošana un parakstīšana
  • Pakalpojumu sniegšana
  • Garantijas saistību izpilde
  • Klientu apkalpošana
  • Iebildumu izskatīšana un apstrāde
  • Klientu noturēšana, lojalitātes programmas, apmierinātības aptaujas
  • Norēķinu administrēšana
 2. SIA Velokurjers Services kvalitātes nodrošināšana:

  • Iebildumu izskatīšana un apstrāde
  • Telefona sarunu ierakstīšana kvalitātes nodrošināšanas nolūkos. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī perioda SIA Velokurjers nodrošina pilnīgu un automātisku datu dzēšanu.
 3. Informācijas apmaiņa ar valsts iestādēm un operatīvajām struktūrām:

  • Informācijas sniegšana valsts iestādēm un darbības subjektiem saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem noteiktos gadījumos un apjomā.
 4. Citi īpaši mērķi:

  • Citiem konkrētiem mērķiem, par kuriem personas tiek informētas attiecīgo datu sniegšanas laikā SIA Velokurjers.