PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "Velokurjers" Apstiprināts Rīgā, 2018. gada 15. maijā Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes periodu datu iegūšanas un apstrādes laikā.

Sadarbojoties ar SIA Velokurjers, no personas var tikt pieprasīta personas informācija, tostarp vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Šī informācija ir nepieciešama tiešas sadarbības nodrošināšanai – pasūtījumu apstrādei, piegādei un maksājumu veikšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA Velokurjers personas datus apstrādā ar visaugstākajiem drošības standartiem.