Rekvizīti

Komunikācijai
Tālruņa numurs: +371 26385532
E-pasts: velokurjershop@gmail.com
Sīkāka informācija: Uzņēmuma nosaukums: SIA “Velokurjers”
PVN reģistrācijas numurs: LV40003516205
Juridiskā adrese: Viļānu 9–12, Rīga, LV-1003
Faktiskā adrese: Lapeņu 7, Rīga, LV-1013
Banka: AS “SEB banka”
”Konts: LV14UNLA0002054469186''
IFT/BIC kods: UNLALV2X